Företag & Näringsliv

 

Sök:
Hem » Mässor » Om oss » Kontakta oss »

 

 

De långa miljötillståndsprocesserna!

 

   

Matfiskodlarna har tidigare lyft de komplexa prövningsprocesserna i pressmeddelande ( De komplexa prövningsprocesserna i Sverige | Fiskbranschen (mynewsdesk.com) och det har även uppmärksammats i tidningen näringslivet Efter Cementa: Här är nästa bransch som sänks av miljötillstånden | Tidningen Näringslivet (tn.se).

Ett hinder som tidigare lyfts är att det tar orimligt lång tid att få ett nytt miljötillstånd.

 

Överumans Fisk AB är ett företagsexempel där det tar orimligt lång tid. Företaget bedriver fiskodling, slakteri samt fiskförsäljning i bland annat Storumans kommun, Västerbottens län. Företaget lämnade in en ansökan om nytt miljötillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten i april 2014. Syftet med den nya ansökan var sammanfattningsvis att företaget önskade omlokalisera befintliga odlingsverksamheter vid lokalerna Luspholmen och Ankarsund i Storuman samt utöka produktionen genom att lokalisera delar av verksamhet till en ny lokal, Kaskeolukt, i Storuman. Innan ansökan lämnades in genomförde företaget samråd under 2013, och innan samrådet startade arbetet med att ta fram samrådsunderlag och olika utredningar.

 

Miljöprövningsdelegationen avslog i mars 2018 bolagets ansökan om tillstånd för fiskodling i Kaskeloukt, 4 år efter att ansökan lämnades in. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av bolaget. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet och återförvisade målet till Miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning. I domskälen anges sammanfattningsvis att Miljöprövningsdelegationen brister i processledningen genom att inte utföra sin skyldighet att se till att målet blivit tillräckligt utrett samt att det finns oklarheter i beslutet.

 

Är det rimligt att företagen får stå för alla kostnader när målen blir återförvisade på grund av att underinstansen brister i sin processledning av målen?

Miljöprövningsdelegationen meddelade tillstånd, efter återförvisningen, i januari 2020. Beslutet överklagades av privatpersoner. Mark- och miljödomstolen ändrar lydelsen i tillståndet i vissa delar, i februari 2021. Domen har överklagats till mark- och miljööverdomstolen av privatperson. Företaget har sedan domen överklagades väntat på om mark- och miljööverdomstolen ska meddela prövningstillstånd eller ej.

 

Företagets miljötillståndsprocess har fram till idag pågått i snart 8 år och processen är ännu ej avslutad, en orimligt lång tid ur ett företagarperspektiv.

Det får även ses som orimligt lång tid, ca 7 månader, att mark- och miljööverdomstolen ännu ej har tagit beslut om prövningstillstånd ska meddelats eller ej. Om mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd är det inte helt orimligt att anta utifrån tidigare erfarenheter i andra mål att den skriftväxling som därpå följer i målet och eventuell förhandling inför dom tar ytterligare minst 1 år.

Tillståndstiden har tidsbegränsats till 15 år från det att beslutet har vunnit laga kraft. När miljötillståndsprocesserna tar så här lång tid hinner företaget endast bedriva verksamhet enligt det nya tillståndet i några år innan det är dags att starta upp utredningar, samråd och ansöka om nytt tillstånd.

 

Det är långt ifrån rimligt att svenska företags miljötillståndsprocesser ska få ta så här lång tid.

Kostnaden för företagen att driva dessa processer är i storleksordningen mång miljonbelopp.

Det är även rimligt att vi ställer oss frågan: Vad är kostnaden för alla involverade myndigheter från starten 2013 (samråd) tills att beslut meddelas i mark- och miljööverdomstolen?

 

En konsekvens av denna orimligt långa process är att företaget hade kunnat producera ca 11-14 miljoner fiskportioner per år, under flera år, om  nytt tillstånd meddelats inom en mer rimlig tid.

 

 

Copyright © svedmedia.se. Alla rättigheter reserverade