Företag och Näringsliv

 

Hem Mässor Om oss Kontakta oss
familjesatsning

 

osthammar

 

svepark

 

betongprovning

 

länsgården

 

upplands_vasby

 

örebro

 

linde

 

vg

 

tactile

 

lasercomponents

 

gotlands-kommun

 

nordisk hiss

 

sollebrunn

 

västanfors

 

bergs hyreshus

 

härnösands-kommun

 

 

 

Foto: Anna Ellström

 

Jämtland toppar ekorankning för mark

 

Förra året användes 19 procent av landets jordbruksmark till ekologisk odling och bete. Bäst i landet är Jämtland med 36 procent medan Skåne halkar efter med knappt 8 procent. Det framgår av KRAVs rankning av Sveriges 21 län utifrån andelen ekologiskt brukad jordbruksmark.


– Tre län i landet klarar redan Sveriges mål att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt 2030. I övriga landet måste andelen öka, både för att minska klimatpåverkan och för att öka den biologiska mångfalden, säger Anita Falkenek, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV.

 

Andelen ekologiskt brukad mark varierar kraftigt i landet, enligt ny statistik från Jordbruksverket. Jämtland, Värmland och Gävleborg har alla över 30 procent ekologisk åker- och betesmark, medan Dalarna ligger nära med 29 procent och ytterligare 2,3 procent under omställning. I övriga län varierar andelen från knappt 8 procent i Skåne till 25 procent i Västra Götaland och Östergötland.

 

Cirka 70 procent av den ekologiska odlingen i Sverige är KRAV-certifierad. Det innebär bland annat att det ställs extra krav på effektivt näringsutnyttjande, på åtgärder för att motverka övergödning och striktare reglering av tungmetaller. Dessutom ställs en lång rad krav för att minska klimatpåverkan, som användning av förnybar energi och odlingsmetoder som minskar utsläppen av växthusgaser.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för att skapa ett långsiktigt hållbart jordbruk, där livsmedel produceras med metoder som minskar klimatpåverkan och mängden kemikalier i miljön samt gynnar artrikedomen. Det är utmaningar som forskare anser är mycket viktiga att tackla, säger Anita Falkenek.

 

I hela Sverige brukades 19 procent av den totala åker- och betesmarken ekologiskt 2019. Sveriges mål är att andelen ska vara 30 procent år 2030. I slutet av maj offentliggjorde EU-kommissionen en ny strategi där ett av målen är att minst 25 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk 2030. Österrike ligger bäst till med en andel på 24 procent år 2018.

 

 


© Svedmedia. Alla rättigheter reserverade

Offentlig Sektor

SKARA Stort engagemang i medborgardialogen

ARVIKA 15 miljoner satsas på LED-lampor

SKÖVDE Ansvarsfull alkoholservering 2021

KRISTIANSTAD Kulturhuset Barbacka går online

TRELLEBORG Först med miljömärkningen "Blue Angel"

HÖGSBY Folkmängden fortsätter att gå åt fel håll

 

Industri och Tillverkning

MOTOR Ford inleder samarbete med Google

MOTOR Volkswagen börjar återvinna batterier

INDUSTRI Sweco Sverige stärker erbjudandet

BRANDSÄKERHET Presto förvärvar Bukab

 

Bygg och Fastighet

BOSTÄDER Familjesatsning på Bäckby gav ökad trygghet

FASTIGHETER Västprojekt stärker sin position

BOSTÄDER Säljarnas marknad - även på nyproduktion

BOSTÄDER De förmedlar bostäder för miljardbelopp