Företag & Näringsliv

 

Sök:
Hem » Mässor » Om oss » Kontakta oss »

 

 

26 forskningsprojekt ska ta reda på svaren om covid-19 kopplat till hjärt-, kärl- och lungsjukdom

 

 

Peter Ueda, Karolinska institutet, Stockholm.

 

Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ger förhöjd risk för allvarliga komplikationer för dem som drabbas av sjukdomen covid-19. Därför delar Hjärt-Lungfonden nu ut akutanslag till 26 forskningsprojekt om covid-19 kopplat till hjärt- och lungsjukdom. Samtliga projekt ska genomföras under det här året.

- Vi tycker att det är angeläget att snabbt öka insatserna för forskning på covid-19 med koppling till de miljontals människor vars sjukdomar vi redan stödjer forskning om. Med det här akutanslaget hoppas vi bidra till forskningsresultat som kan rädda fler liv - medan smittspridningen fortfarande pågår, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

 

Till dags dato har 5 209 personer i Sverige avlidit till följd av covid-19 och 62 324 sjukdomsfall bekräftats. Av dem som sjukhusvårdas för Covid-19 har en hög andel underliggande sjukdomar i hjärta-, kärl, lungor eller diabetes. Frågorna om varför dessa grupper är extra utsatta är många och forskningen behöver fokusera på att hitta svaren vid denna och inför framtida pandemier.

 

- Med en bakomliggande hjärt-lungsjukdom kan symptomen av covid-19 bli mycket allvarliga, och risken att dö av viruset ökar. Nu ger vi forskningen bättre möjligheter att hitta svaren mitt under rådande pandemi, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Här nedan beskrivs tre av forskningsprojekten som fått anslag. Totalt fick 26 projekt dela på drygt 9 miljoner kronor.

  • Registerjämförelser ska hitta riskfaktorer för svår Covid-19 kopplat till hjärt- och lungsjukdom. Idag råder stor osäkerhet kring vilka riskfaktorer kopplat till hjärt- och lungsjukdom som medför en ökad risk för allvarlig Covid-19. SCAPIS är en befolkningsstudie som genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden där hjärta och lungor hos 30 000 svenskar undersökts på ett mycket detaljerat sätt. Genom att länka samman data från SCAPIS med andra register så som Folkhälsomyndighetens Covid-19-data, Svenska intensivvårdsregistret och andra nationella register finns en unik möjlighet att studera samband mellan hjärt-lung-riskfaktorer och Covid-19. Denna registerstudie kan därför generera viktiga data som underlättar identifiering av riskgrupper. Ansvarig forskare: Peter Ueda, Karolinska institutet, Stockholm.
  • Studie som undersöker om en viss typ av blodtryckssänkande läkemedel har effekt vid svår Covid-19. Forskarnas hypotes bygger på att viruset som orsakar Covid-19 använder ett särskilt enzym när det infekterar kroppsceller. Det är samtidigt känt att mängden av detta enzym på cellytan förändras vid behandling med blodtryckssänkaren. Läkemedlen är billiga, välbeprövade och ofarliga. Skulle hypotesen stämma finns potential att rädda många liv. Ansvarig forskare: Johan Sundström, Uppsala universitet.
  • Studie ska kartlägga hur stor andel av befolkningen som har antikroppar mot coronavirus. Studien utgår från två redan i dag befintliga studiekohorter, den ena kommer från Norrbotten och den andra från Västra Götaland. Forskarna hoppas kunna koppla riskfaktorer till sjukdomens svårighetsgrad. Studien har potential att bidra med viktiga kunskaper inför en förväntad andra och möjlig tredje våg av Covid-19-pandemin. Ansvarig forskare: Anne Lindberg, Sunderby sjukhus, Luleå.

 

 

Copyright © svedmedia.se. Alla rättigheter reserverade