Företag & Näringsliv

 

Sök:
Hem » Mässor » Om oss » Kontakta oss »

 

 

Inga coronaeffekter på examensresultatet

 

 

Resultatet för årets gymnasiestudenter visar fortsatt goda resultat – trots corona och distansundervisning. För elever i årskurs ett och två finns dock moment att ta igen.

 

Det har varit en vår fylld av stress och oro både för elever och lärare på Karlstads gymnasieskolor. Coronaviruset tvingade verksamheterna att ställa om, och en oro var att elevernas resultat skulle påverkas negativt.

- Tack vare elevernas och lärarnas engagemang och hårda arbete ser vi samma goda resultat som tidigare år, säger Alexander Torin ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

- Extra glädjande är att utvecklingsprojektet Samverkan bästa skola på Tingvallagymnasiet ger resultat, säger Birgitta Larsson skoldirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Mer undervisningsstöd till hösten

Även om årets årskurs tre klarat våren visar resultaten att ett antal elever i årskurs ett och två går in i nästa årskurs med kunskapsluckor i större eller mindre omfattning.

-Det är skolans ansvar att se till att eleverna får stöd för att ta igen det de har missat. Stödet kommer att se olika ut beroende på elevens behov, säger Birgitta Larsson.

Utmaningar blev lärdomar

I samtal med elever och lärare framkommer det att det varit en utmaning att ställa om till distansundervisning.

-Jag vill rikta ett stort tack till all personal och till våra elever som trots utmaningarna gjort ett fantastiskt jobb. Även om en kris aldrig är önskvärd innebär den ändå lärdomar som vi tar med oss in i framtiden, säger Alexander Torin.

 

 

Copyright © essmedia.se. Alla rättigheter reserverade