Företag & Näringsliv

 

Sök:
Hem » Mässor » Om oss » Kontakta oss »

 

 

Barnen förlorar sin livlina under Coronatider

 

 

   

 

Under kriser är ofta det samhällets mest utsatta individer som drabbas hårdast. Även om barn och unga generellt tycks löpa mindre risk att smittas av covid-19, är konsekvenserna av pandemin för barn och unga, många och allvarliga. När samhällen stänger ner, när social distansering och karantän krävs för att hindra smittspridning bland framförallt äldre och vuxna, drabbas även barnen.

 

Barn som av olika anledningar redan lever i olika former av social utsatthet, riskerar att drabbas än mer och inte minst i samhällen med svaga eller inga sociala skyddsnät. Vi ser oroande tecken på att barnadödligheten ökar liksom att fattigdomen ökar globalt. Över 86 miljoner fler barn riskerar att leva i fattigdom vid årets slut om vi inte agerar nu.

 

 

Copyright © svedmedia.se. Alla rättigheter reserverade