Företag & Näringsliv

              

Sök:
Hem » Mässor » Om oss » Kontakta oss »

 

 

Våra produkter ges ut som nyhetsmagasin på internet.

 

 

 

- ESS Media - Företag & Näringsliv
Vi har en gedigen erfarenhet, stort kunnande och välutvecklat kontaktnät i och med vår långa verksamhet inom utgivning av publikationer. Vi kan därmed erbjuda Dig en stor genomslagskraft och maximal exponering inom ett brett branschspektra. Exponering, PR och andra företagsrelaterade ämnen är vad vi fokuserra på. Snabb service och information är därmed vad Ni som kund erhåller.

 


Företags-och exponeringsrelaterade artiklar och reportage får Ni som kund del av. Ni representeras fortfarande självklart i vårt ständigt växande branschregister, där Ni blir kontaktade av nya potentiella kunder eller knyter egna nya kontakter.

Vårt motto är att utveckla och förändra våra produkter till det bättre i en ständigt pågående process, så att Ni alltid får tillgång till senaste informationen här. Självklart är vi därmed intresserade och tacksamma för tips och idéer från Dig som kund. Vi läser alla mail och återkommer så snart som möjligt. Skulle det av tidsbrist dröja mer än 24 timmar meddelar vi dig alltid.

 

 

 

 

 

 

 

Undersökning från TNS-SIFO visar på låg användning av vissa typer av internetmarknadsföring bland nordiska företag

 

 

 

Norden är den mest uppkopplade regionen i världen och de nordiska länderna ligger konstant i topp på listor över länder med flest internetanvändare och mest bredbandsuppkopplingar (Källa: Internet World Stats).

 

 

 

Konsumenter tillbringar alltmer tid på nätet och använder i allt högre grad sökmotorer för att hitta information, varor och tjänster.. Analysföretag som bland andra Forrester rapporterar att annonsörer över hela världen nu flyttar sin marknadsföringsbudget från traditionella medier till internet och det är framförallt sökordsmarknadsföring som attraherar (Källa: Forrester Marketing Forum May 2009). Norden borde ligga i topp också här men vi ligger klart efter länder som exempelvis USA och Storbritannien när det gäller marknadsföring på nätet och framförallt användningen av sökordsmarknadsföring.

 

 

 

En ny undersökning genomförd av TNS-SIFO på uppdrag av Google stärker den bilden. Undersökningen visar att kunskapen om och användandet av banners och sökordsmarknadsföring bland små och medelstora företag är låg i alla de nordiska länderna. TNS-SIFO har frågat marknadsföringsansvariga på små och medelstora företag i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

 

 

 

Majoriteten av företagen som har en hemsida (cirka 65%) anser att den är en viktig del i företagets marknadsföring. 78% av dem som har en hemsida anser att ökad trafik dit skulle inverka positivt för affärerna och 61% använder hemsidan för någon form av interaktiv kommunikation med sina kunder inklusive e-handel.

 

 

 

Däremot använder 8 av 10 företag med hemsida inte banners och 7 av 10 använder inte sökordsmarknadsföring. Siffran är bara något lägre för ehandels-företag. Däremot satsar många på att sökordsoptimera sina hemsidor. Kunskapen om hur banners och sökordsmarknadsföring fungerar är också låg. Av de som inte använder banners idag är det mindre än hälften som vet hur det fungerar (45%). Av de som inte använder sponsrade länkar idag är det mindre än hälften som vet hur det fungerar (39%).

 

 

 

Annonser/Exponering

 

 

 

 

 

Eventuell uppsägning kan ske kvartalsvis. Uppsägning skall ske före den den 10:e i kalendermånad ett av kvartalet. Avbokningar efter den 10:e i kalendermånad ett medför avbokning från kvartal efter kommande kvartal.

 

 

 

 

 

En löpperiod innefattar 3 införanden/perioder, dvs ett kvartal. 

 

 

 

 

 

Eventuell uppsägning emotses senast den 10:e månaden före varje ny löpperiod.

 

 

 

 

 

Vid udda annonsformat, begärd placering eller moduler

 

tillkommer extra avgift.

 

 

 

Ändingar i annonser som repeteras debiteras enligt ök.

 

 

 

Betalningsvillkor - Likvid per 10 dagar. Försenade betalningar

 

debiteras med 2 % per påbörjad månad.

 

 

Copyright © essmedia.se. Alla rättigheter reserverade